Met vakkennis een groenproject realiseren

BTL wil je graag helpen met een groenproject realiseren dat volledig voldoet aan je verwachtingen. Het doel van een groenproject is dat de bewoners en bezoekers van een wijk of gebouw het groen bewust ervaren. Dan moet je een groenproject realiseren dat is gebaseerd op een goed doordacht plan en vervolgens op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Het plan moet met visie vertaald worden naar concrete uitvoeringsstrategieën. Door daar partijen bij te zoeken met de juiste expertise kun je een groenproject realiseren dat zijn weerga niet kent. BTL beschikt over de kennis en ervaring om dergelijke projecten van begin tot eind te begeleiden.

Op tijd en binnen budget

Bij een groenproject realiseren gaat het er, net zoals bij elk ander bouwproject, om dat het project op tijd wordt opgeleverd en dat het binnen budget blijft. Dat is te realiseren door de uitvoeringsplannen op detailniveau uit te werken en de werkzaamheden in de juiste volgorde te laten uitvoeren. Met een strakke regie lukt het dan om dit binnen budget uit te voeren. BLT heeft de deskundigen in huis op het gebied van het ontwerp en de aanbesteding voor een groenproject realiseren. Onder hun begeleiding wordt het project gerealiseerd zoals vooraf is afgesproken.

Groenproject realiseren? BTL beheerst alle aspecten

Als opdrachtgever kun je besluiten om BTL in te huren als toezichthouder, als uitvoerder, als ontwerper en als projectbegeleider. Maar je kunt BTL ook inhuren voor het complete groenproject realiseren. Binnen het bedrijf zijn alle competenties aanwezig om een dergelijk project met succes tot een goed einde te brengen. Dat blijkt uit de lange lijst met referenties. Als je zelf een goede visie hebt op het groen rondom je bedrijfspand of in een wijk in je gemeente een functie moet hebben, laat het dan helemaal door BTL uitvoeren.