Dit is het belang van een risicoanalyse

In sommige sectoren brengen werkzaamheden risico’s met zich mee. Dit kan komen door de werkomgeving, maar ook door het gebruik van bepaalde materialen of machines. In zulke gevallen is een risicoanalyse welkom. Maar wat is een risicoanalyse en hoe kun je deze laten uitvoeren? Een risicoanalyse is een analyse waarbij knelpunten in de omgeving of werkzaamheden worden benoemd, maar ook actie wordt ondernomen om het effect van deze risicovolle factoren te minimaliseren. Zo kan er veilig gewerkt worden.

Een risicoanalyse begint met het benoemen van de risico’s op het werk. Daarna worden deze risico’s te analyseert en worden preventieve maatregelen bepaald. Bij G4S Safety solutions kun je een risicoanalyse laten uitvoeren. Het doel van een risicoanalyse is het bepalen van de risico’s op de werkvloer om deze zo veel mogelijk te kunnen verminderen. Er kunnen een aantal maatregelen worden genomen, afhankelijk van de uitkomst van de risicoanalyse.

Maatregelen bij een risicoanalyse

Er kunnen preventieve maatregelen worden genomen die in de toekomst voorkomen dat een ongeval zich voordoet of het risico verminderen. Ook kunnen er detectieve maatregelen worden genomen: het ontdekken van potentiële schade bij een bedreiging. In de meeste gevallen worden ook correctieve maatregelen genomen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de effecten van een ongeval zoveel mogelijk teruggedraaid en gecorrigeerd kunnen worden. Een risicoanalyse is vooral belangrijk in werkgebieden waarbij de kans op een ongeval groter is. Je kunt hierbij denken aan risicovolle omgevingen, maar ook aan het gebruik van bepaalde stoffen, materialen of machines.